Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Kovo 19 - 21 d. Gavėnios rekolekcijos

Paskelbta: 2010-02-25

Kovo 19 d., penktadienį, 17.15 val. kryžiaus kelias, 18.00 val. šv. Mišios, pamokslas;
          Kovo 20 d., šeštadienį, 8.00; 9.00, 10.00 ir 18.00 val. šv. Mišios, pamokslas; 
          Kovo 21 d., sekmadienį, 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 ir 18.00 val. šv.Mišios, pamokslas.

Prieš šv. Mišias  kunigai klausys išpažinčių.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021