Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 23 d. (sekmadienį) – Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

Paskelbta: 2010-05-05

 

       Nuoširdžia malda prašykime: „Ateik Šventoji Dvasia, ir atverk šiandien mano širdžiai Jėzų. Noriu tapti nauju atsinaujinusiu žmogumi, giliau pažinti Viešpatį ir Jo prisikėlimo jėgą!“

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021