Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Skelbimai

Gegužės 22 d. (šeštadienį) 12.00 val. ses. Benvenutos (Ados Urbonaitės) FDCJ (1921–2009) mirties metinių minėjimas.

Paskelbta: 2010-05-13

12.00 val. šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

13.00 val. konferencijų salėje vyks ses. Ados Benvenutos gyvenimui ir veiklai skirtas minėjimas ir knygos „Sesuo Ada. Pašaukta ginti Tautos siela“ pristatymas.

Minėjime bus perskaitytos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus mintys. Kalbės vyskupas Jonas Ivanauskas, signataras Algirdas Patackas, rašytoja Vanda Juknaitė ir prof. habil. dr. Vytautas Jonas Uzdila.

Šv. Mišiose ir minėjime giedos Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleivių mišrus choras (vadovas Leonidas Abaris).

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021