Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Parapijos jaunų šeimų ratelis

Jaunų šeimų ratelis su ses. Ramute Budvytyte SSC.

Dvasios vadovas – diakonas Benas Ulevičius;

Koordinatorė – ses. Ramutė Budvytytė SSC, el. paštas: ramutessc@gmail.com; tel. 8 687 88223

Tikslas – padėti sutuoktiniams giliau pažvelgti į santuoką, kaip Dievo kvietimą augti tikėjime ir tarpusavio meilėje, gilinant tarpusavio ryšį ir puoselėjant draugystę, kaip brangiausią dovaną savo vaikams ir visai bendruomenei.

 

Kviečiame  sutuoktinius ir jaunas šeimas, auginančius mažamečius ir paauglius vaikus, dalyvauti parapijos jaunų šeimų susitikimuose.

Renkamės pirmą ir trečią mėnesio sekmadienį:

11.00 val. Šv. Mišiose drauge meldžiame Dievo globos ir palaimos mūsų šeimoms.

13.30 val. Jaunų šeimų susitikimas (II a., dešinėje pusėje, virš zakristijos);

Jaunų šeimų ratelis susikūrė 2006 m. spalio mėnesį.

MISIJA:

Stiprinti meilę, pagarbą, tiesumą bei ištikimybę savo sutuoktinei (-iui), nuoširdžiai dalinantis tikėjimu, malda ir Kristaus gerumu savo šeimoje bei su kitomis šeimomis parapijoje. Skatinti mamas ir tėčius liudyti tikėjimą savo vaikams, pasakojant apie gerumą ir teisingumą, apie pasitikėjimą Dievu bei savo patirtus dvasinius išgyvenimus, mokant juos pažinti Gyvąjį Kristų, gyvenantį mūsų kasdieninio gyvenimo įvykiuose. Mūsų tėvų meilė, sutarimas ir vaikų džiaugsmas yra geriausia Dievo dovana parapijai ir mūsų tautai. Krikščioniška šeima yra galingiausia Kristaus apaštalė ir Dievo Karalystės skleidėja šių dienų pasaulyje.

Veikla:

  • Dalyvaujame šeimų susitikimuose, giliname savo tikėjimą, tarpusavio supratimą bei atjautą, kartu ieškome atsakymų į įvairius šeimyninio gyvenimo iššūkius;
  • Ugdome bendrystę tarp šeimų ir keičiamės savo patirtimi;
  • Vyksta asmeniniai pokalbiai su sutuoktiniais;
  • Sekmadieniais kartu švenčiame Švč. Eucharistiją;
  • Aktyviai dalyvaujame parapijos gyvenime ir veikloje;
  • Kartu švenčiame krikščioniškas bei tautines šventes;
  • Dalyvaujame Katalikų Bažnyčios renginiuose skirtuose šeimai arkivyskupijoje;
  • Organizuojame piligrimines keliones, neformalias išvykas, rekolekcijas ir stovyklas.

JAUNŲ ŠEIMŲ RATELIO POPIETĖSE

2023 metais

2022 metais

2021 metais

2020 metais

2019 metais

2018 metais

2017 metais

2016 metais

2015 metais

2014 metais

2013 metais

2012 metais

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021