Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Gruodis  2015»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A 18.00 val. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais) Vad. Jonas Tamulis / mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Jaunimui
2 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė  
3 K Integruota lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo pamoka „Atsigręžti į Dievą“. Susitikimas su filologais kun. K. Ambrasu SJ ir S. Petrausku Tik. mok. N. Kulėšienė „Saulės“ gimnazijoje
5 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azaravičienė /konferencijų salėje  
6 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ III a. Vaikams
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ II a.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
16.30 val. Žaliakalnio bendruomenės renginys R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
8 A 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (antradieniais) Koord. K. Jasilionienė/ mažojoje bažnyčioje  
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. 10.00 val. ŠVENTŲJŲ GAILESTINGUMO METŲ ATIDARYMAS Mons. V. Grigaravičius / mažojoje bažnyčioje Parapijiečiams
18.00 val. Kursai jaunavedžiams (antradieniais) Šeimų k.  
9 T Pranciškonės sesės vienuolės pokalbis su vaikais apie Gailestingumo metus Tik. mok. V.Tamošauskytė/ mokykloje – darželyje „Rūtelė“  
18.00 val. Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programa „Gailestingai veik“ Koor. J.Matikovienė/konferencijų s.  
18.30 val.Adventinis susikaupimas Koord. B.Vasylienė / II a. Biblijos studijos nariams
10 K 15.30 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (antrą mėn.ketvirtadienį) Koord. N.Kulėšienė/ katechetikos k.  
15.00 val. Parapijos institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/parapijos raštinėje  
11 Pn 20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) Marijos radijas/mažojoje bažnyčioje visuomenei
13 S Bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą Mons. V. Grigaravičius  
9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) ses. B. Matusevičiūtė/ katechezės k.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
14 P Tikybos pamoka „Kalėdos – tai laukimas, Kalėdos – tai atradimas, Kalėdos – tai stebuklas ir džiaugsmas“ Tik. mok. N.Kulėšienė / „Saulės“ gimnazijoje  
15 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Kat. I . Romaškaitė/ katechezės k. Jaunuoliams
18.30 val. Pastoracinės tarybos posėdis Mons. V. Grigaravičius/parapijos raštinėje  
16 T Gruodžio 1 - 16 d. Kalėdinių sveikinimo atvirukų paroda - konkursas "Su šventomis Kalėdomis!" (I etapas) Tik. mok. N.Kulėšienė / „Saulės“ gimnazijoje Mokiniams
18 Pn 9.00 val. Advento rekolekcijos Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniams ir mokytojams Tik. mokytoja M.Račaitė / mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
„Nešam džiaugsmą į jūsų namus“. Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams - suaukotos "Saulės“ gimnazijos mokinių dovanos Tik. mok. N. Kulėšienė  
19 Š 13.30 val. Švč. Sakramento adoracija vaikams ir tėveliams Ses. R. Buvydytė/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje  
15.00 val. Parapijos Atsinaujinimo diena. Advento rekolekcijos    
20 S Parapijos Atsinaujinimo diena. Advento rekolekcijos    
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
21 P Parapijos bendruomenės šeimų Kūčių vakaras Koord. S. Raščiuvienė/parapijos namuose  
22 A 9.00 val. Advento susikaupimo rekolekcijos parapijos mokyklų ir gimnazijų moksleiviams Mons. V. Grigaravičius / bazilikoje  
23 T Gruodžio 8 - 23 d. Labdaros akcija „Mūsų gerumas" Vilijampolės soc. globos namų vaikams Tik mok. G. Čufarinas/ J. Jablonskio gimnazija  
24 K 10.00 val. Kūčios Kauno m. socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Carito valgykloje  
16.00 val. Kūčios Dieviškosios Jėzaus Širdies seserims pranciškonėms Ses. Donata / vienuolyne  
18.00 val. Kūčios parapijos kunigams Mons. V. Grigaravičius/parapijos raštinėje  
22.00 val. Bernelių šv. Mišios Mons. V. Grigaravičius / bazilikoje Visuomenei
25 Pn KRISTAUS GIMIMAS (ŠV.KALĖDOS)    
26 Š 12.00 val. Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 11-ųjų metinių minėjimas Mons. V. Grigaravičius / bazilikoje Visuomenei
16.30 val. Kalėdinis koncertas. Koncertuoja mišrus choras „Leliumai“, vad. D. Druskis Bazilikoje Visuomenei
27 S ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖ Mons. V. Grigaravičius/Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni“ R.Markevičienė / konferencijų s.  
31 K 18.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2015 metus Mons. V. Grigaravičius / bazilikoje Parapijiečiams
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007