Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Sausis  2016»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 Pn 11.00 val. ŠVČ. M. MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, IŠKILMĖ M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
2 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azarevičienė /konferencijų salėje  
3 S KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)    
12.00 val. Pal. Mykolo Sapočkos minėjimas Mons. V. Grigaravičius/konferencijų s. Visuomenei
4 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S. Raščiuvienė/parapijos namuose  
5 A 18.00 val. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais) Vad. Jonas Tamulis / mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
6 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B.Vasylienė / II a.  
8 Pn 20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
10 S KRISTAUS KRIKŠTAS    
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ IIa.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ III a.  
9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) ses. B. Matusevičiūtė/ katechezės k.  
12.00 val. Parapijos jaunų šeimų kalėdinė šventė šventė Koord. ses. R. Budvydytė/konferencijų salėje Jaunoms šeimoms
12 A 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (antradieniais) Koord. K. Jasilionienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) kat. I.Romaškaitė/ katechezės k.  
14 K 15.30 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (antrą mėn.ketvirtadienį) Tik. mok. N.Kulėšienė/ raštinėje  
16.00 val. Krikščioniško filmo žiūrėjimas Biblijos studijos B.Vasylienė Visuomenei
15 Pn 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais) V. ir T. Jundulai/ Aukštaičių g. 4 Jaunavedžiams tuokiantiems mūsų parapijoje
17 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
18 P Sausio 18-21 d. Piligriminė kelionė į Romą    
20 T 17.00 val. Mokymai Šv. Rašto skaitytojams Kun. L.Šipavičius /konferencijų salėje  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
22 Pn 22-23 d. Alfa savaitgalis sutvirtinamiesiems Katechetė I. Romaškaitė/ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargd.ses.namuose  
24 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
27 T 10.00 val.Piligriminė kelionė į Pal. Jurgio Matulaičio minėjimą Marijampolėje Mons. V. Grigaravičius Parapijiečiams
28 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė / caritas k.  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose  
31 S 16.30 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni“ R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
« Vasaris  2016»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 A KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ UŽDARYMAS    
18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais) mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
3 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B.Vasylienė / II a.  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koor. J. Matikovienė  
4 K 18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose Visuomenei
6 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azarevičienė /konferencijų salėje  
7 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ II a.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ kat. k.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
8 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S. Raščiuvienė  
9 A 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (antradieniais) Koord. K. Jasilionienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
10 T PELENŲ DIENA. GAVĖNIOS PRADŽIA    
11 K 16.00 val. Krikščioniško filmo žiūrėjimas Koord. B.Vasylienė /konferencijų salėje Visuomenei
12 Pn 20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) Marijos radijo atstovai/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
14 S 9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) ses. B. Matusevičiūtė/ katechezės k.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. R. Budvydytė/šeimų k.  
15 P NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ. Pradžia po 18.00 val. šv. Mišių 20.00 val. Šv.Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
16 A ADORACIJOS PABAIGA. 10.00 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
Lietuvos valstybės atkūrimo diena.10.00 val. iškilmingos šv. Mišios Mons. V. Grigaravičius/Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Katechetė I. Romaškaitė/ katechezės k.  
17 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
19 Pn 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais) V. ir T. Jundulai/ Aukštaičių g. 4  
NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
20 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
21 S 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (sekmadieniais nuo vasario 21 d.) A. A. Paulavičiai/ bazilikoje  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
25 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė / caritas k.  
28 S 12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
« Kovas  2016»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A 18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)    
1-4 d. Parapijos šeimų bendruomenės piligriminė kelionė į Romą Mons. V. Grigaravičius  
2 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/konferencijų salėje  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
4 Pn Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas    
4–5 d. „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
5 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azaravičienė /konferencijų salėje  
6 S MALDOS DIENA UŽ LIETUVIUS PASAULYJE    
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ IIa.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ kat. k.  
12.00 val. Poeto, redaktoriaus, vertėjo, Jono Aisčio literatūros premijos laureato Vlado Vaitkevičiaus kūrybos valanda. Knygos „Saulėlydžio ornamento spindesys"pristatymas Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) / konferencijų s. Visuomenei
13.00-17.00 val. Tėvelių ir vaikučių rekolekcijos Ses. R. Buvydytė/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje  
7 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S.Raščiuvienė/ parapijos namuose  
8 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Katechetė I. Romaškaitė/ katechezės k.  
9 T 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (trečiadieniais nuo kovo 9 d.) B. ir L. Sabaliauskai, Aukštaičių g. 4  
PRAKTINIO GERUMO DIENA Koord. J. Matikovienė / parapijos Caritas Vienišiems žmonėms, seneliams
10 K Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, pradžia 8.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Parapijiečiams
16.00 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (antrą mėn. ketvirtadienį) N.Kulėšienė / konferencijų salėje  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose  
11 Pn Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, pabaiga 7.00 val. Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Parapijiečiams
9.00-16.00 val. Alfa kursų savaitgalis Tik. mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose Jono Pauliaus II parapijos namuose
20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) Marijos radijo atstovai/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje  
11-13 d. Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose Koord. St. Raščiuvienė  
13 S 9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Koord. ses. B. Matusevičiūtė/ konferencijų s.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. R. Budvydytė/šeimų k.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
16 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
18 Pn 9.00 val. Rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Mokinaims, mokytojams
18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais nuo kovo 18 d.) V. ir T. Jundulai/ Žemaičių g. 31 b  
19 Š Šv.Juozapas - Švč. M. Marijos sužadėtinis    
18–20 d. ATSINAUJINIMO DIENA. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS    
20 S VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) SEKMADIENIS    
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
23 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė koord. R.Lipšienė  
24 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS.18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios    
25 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos    
26 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. 20.00 val. Velyknaktis Mons. V. Grigaravičius/Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
27 S 8.00 val. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS(VELYKOS)    
30 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
« Balandis  2016»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azaravičienė/ konferencijų s.  
3 S 11.00 val. Velykinė šventė Koord. ses. R.Budvydytė Jaunoms šeimoms
4 P 3-10 d. Gailestingumo savaitė. Ištraukų iš Švento Rašto apie Dievo gailestingumą skaitymas (grupelėse) Institucijų vadovai  
5 A 18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)    
6 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) koord. B. Vasylienė/ konferencijų s. Parapiječiams
7 K 12.00 val. Kauno I dekanato katalikų tikybos viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4a) III – ias etapas. Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė Renginio vieta - Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salė. Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė/konferencijų s. Moksleiviams
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei Tik. mok. G. Čufarinas  
8 Pn 20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijo atstovai Visuomenei
10 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik.mok. V. Tamošauskytė Vaikams
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė Vaikams
9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Ses. B. Matusevičiūtė/ konferencijų s.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
11 P 11-15 d. Parapijos piligrimų kelionė į Romą Kun. L. Šipavičius Parapiječiams
12 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k. Jaunimui
13 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Parapijiečiams
14 K 16.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė/raštinėje  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei Tik. mok. G. Čufarinas  
15 Pn 18.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Mažojoje bažnyčioje  
16 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
10.00 val. Šv. Mišios už Parkinsono draugijos narius Bazilikoje  
17 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
18 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/ raštinėje  
20 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
22 Pn 20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijos atstovai Visuomenei
24 S 11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s.  
27 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
28 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė/ Caritas k.  
29 Pn 18.00 val. Šv. Mišios minint KTU akademinio choro "Jaunystė" 90-metį Bazilikoje Visuomenei
30 Š 10.00 val. Kursai jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
« Gegužė  2016»
P A T K Pn Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 S MOTINOS DIENA    
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
2 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/parapijos namuose  
3 A 15.00 val. Kauno I dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)   Jaunimui
20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi (kas antrą mėnesio penktadienį) Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijo atstovai Visuomenei
4 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ konferencijų s.  
5 K MALDOS VIGILIJA SU POP.PRANCIŠKUMI    
6 Pn 18.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
18.00 val. Kun. A.P. Žygo 5-ųjų mirties metinių paminėjimas. Šv. Mišios Bazilikoje Visuomenei
7 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
8 S KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)    
Piligrimų išvyka į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje Mons. V. Grigaravičius Parapiječiams
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s. Visuomenei
10 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
11 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
13 Pn Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos piligriminė kelionė į Šiluvą Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
15 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)    
9.30 ir 11.00 val. Pirmoji Šv.Komunija Tik. mok. Juodpusienė  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
20 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje bažnyčioje  
21 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje bažnyčioje Parapijiečiams
11.00 val. Kursai jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
22 S ŠVČ. TREJYBĖ    
11.00 ir 12.30 val. Pirmoji šv. Komunija Tik.mok. V. Tamošauskytė  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni“ R. Markevičienė/ konferencijų s.  
24 A      
25 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
26 K 10.00 val. Šv. Mišios paskutinio skambučio proga Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje Moksleiviams
15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J.Matikovienė/ Caritas k.  
27 Pn 10.00 val. Žaliakalnio lopšelio - darželio pedagogų ir ugdytinių padėkos šv. Mišios Kun. L. Šipavičius/ mažojoje bažnyčioje  
16.00 val. Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36) Tik. mok. N.Kulėšienė  
28 Š 18.00 val. Sutvirtinimo sakramentas jaunuoliams Kat. I. Romaškaitė/ bazilikoje  
29 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės).11.00 val. iškilmingos šv. Mišios    
« Birželis  2016»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 T 9.00 val. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro vaikų ir tėvelių padėkos šv. Mišios kun. J. Grigonis/ mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
3 Pn ŠVČ.JĖZAUS ŠIRDIS    
5 S ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES ATLAIDAI. 11.00 val. iškilmingos šv. Mišios, procesija su Švč. Sakramentu Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje Parapijiečiams
TĖVO DIENA. 11.00 val.šv. Mišios už gyvus tėvus, 18.00 val. - už mirusius tėvus, 17.00 val. - Rožinis už mirusius tėvus    
7 A Parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai" išvyka į Zanavykų kraštą Koord. R.Lipšienė  
12 S Sumos choro išvyka į Panaros Pilnų namų bendruomenę R.Baranauskas  
17 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje bažnyčioje Parapiječiams
18 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje prisikėlimo bažnyčioje Parapiječiams
10.00 val. Šv. Mišios už gyvus bei mirusius Kauno radijo gamyklos ir „Bangos“susivienijimo darbuotojus Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
19 S 19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje Visuomenei
23 K 10 val.LSU padėkos šv. Mišios Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
24 Pn ŠV.JONAS KRIKŠTYTOJAS. 9.30 val. Piligriminė eisena iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos į katedrą baziliką   Parapijiečiams
26 S 16.00 val. Konferencija jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų salėje  
19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje Visuomenei
27 P 16.00 val.Atminimų vakaras, skirtas 1918 m. Signatarams paminėti konferencijų salėje Visuomenei
29 T ŠV. APAŠTALAI PETRAS IR PAULIUS    
« Liepa  2016»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 Pn Vasara - atostogų ir naujų dvasinių patirčių kaupimo bei sielos atgaivos metas.Iki susitikimų rudenį    
10 S 19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje Visuomenei
24 S 19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje  
« Rugpjūtis  2016»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
14 S 12.00 val. Literatūros ir muzikos vakaras “Šiapus ir anapus Nemuno: istorija ir mitai Konferencijų salėje Visuomenei
19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje Visuomenei
19 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
20 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
24 T 11.00 val. Kauno arkivyskupijos I dekanato dekanų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
26 Pn 18.00 val. Konferencija jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų salėje  
28 S 19.00 val. Koncertas „Sekmadienio muzika“ Bazilikos terasoje Visuomenei
« Rugsėjis  2016»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 K 11.00 val. Šv. Mišios parapijos mokyklų, gimnazijų bendruomenėms Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
2 Pn 14.00 val. Dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
15.00 val. Tikybos mokytojų ir parapijos katechetų posėdis Tik. mok. N.Kulėšienė  
4 S 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
6 A 15.30 val. Kauno I dekanato KMC vadovų ir parapijų bei rektoratų katechetų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
7 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
11 S 10.00 val. Piligriminė kelionė Šiluvos atlaidus   Parapiječiams
13 A 16.00 val. Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų Konferencijų tarpusavio ryšių grupės susitikimas, dalyvaujant Latvijos bei Baltarusijos Vyskupų Konferencijų atstovams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
14 T 8.00 val. Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus   Parapiječiams
16 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
17 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
18 S 11.00 val. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
12.00 val. Liaudiškos muzikos „Bičiuliai“ koncertas Bazilikos šventoriuje Visuomenei
21 T 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje , III a.  
22 K 13.00 val. Šv. Mišios už taiką pasaulyje, visą Dievo tautą, už gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus ir diakonus Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje Visuomenei
24 Š 18.00 val. Padėkos šv. Mišios,švenčiant parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus kunigystės 25-metį. Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
25 S 10.00 val. Pirmas susitikimas vaikams norintiems priimti Pirmąją šv. Komuniją Tik. mok. Juodpusienė/ konferencijų s.  
11.00 val. Padėkos šv. Mišios,švenčiant parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus kunigystės 25-metį    
27 A 19.00 val. Šv.Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje Jaunimui
« Spalis  2016»
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
2 S 12.00 val. "Dialogas - žodis ir spalva" atidarymas E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
3 P 13.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I-V) Tik. mok. Juodpusienė  
5 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė  
18.00 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
6 K 19.00 val. Šv. Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje Jaunimui
7 Pn 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (penktadieniais) Koord. K. Jasilionienė  
8 Š Gailestingumo jubiliejaus Marijos diena parapijoje    
9 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė/ katech. k.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12 T 18.30 val. Švč. Sakramento adoracija (trečiadieniais) Bazilikoje / parapijos šeimų bendruomenė  
19.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje , III a.  
13 K 9.30 val. Gyvojo Rožinio kalbėtojų piligriminė kelionė į Šiluvą Koord. K. Jasilionienė  
14 Pn 18.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
20.00 val. Šlovinimo vakarai su Marijos radijumi 21.00 val. Švč. Sakramento adoracija (penktadieniais) Marijos radijas ir šeimų bendruomenė / mažojoje bažnyčioje  
16 S 12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės renginys „Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s. visuomenei
12.30 val. Pirmasis užsiėmimas jaunuoliams besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
18 A 17.00 val. Užsiėmimai sutvirtinamiesiems (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
20 K 15.00 val.Carito posėdis Koord. J.Matikovienė/ Aukštaičių g. 6  
21 Pn NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 21.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
22 Š NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 7.00 val. šv. Mišiomis Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
23 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva" E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
26 T 18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Visuomenei
« Lapkritis  2016»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ    
2 T MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS)    
4 Pn 11.00 val. Pastoracijos pamoka Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
5 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
6 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
10.00 val. Užsiėmimai besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė ir V.Tamošauskyttė / mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva" E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2017 m.kalendoriaus pristatymas Konferencijų salėje Visuomenei
7 P 13.00 val. Užsiėmimai besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I-V) Tik. mok. Juodpusienė  
8 A 17.00 val. Užsiėmimai sutvirtinamiesiems (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
9 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė  
18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Visuomenei
10 K 19.00 val. Šv. Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje  
11 Pn 20.00 val. Šlovinimo vakarai su Marijos radijumi 21.00 val. Švč. Sakramento adoracija (penktadieniais) Marijos radijas ir šeimų bendruomenė / mažojoje bažnyčioje mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
13 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Ses. B. Matusevičiūtė/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės renginys „Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s. Visuomenei
12.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
18.00 VAL. BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS PADĖKOS UŽ GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ IŠKILMĖJE Kauno arkikatedroje  
16 T Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina    
18.00 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
18 Pn NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 21.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
19 Š NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 7.00 val. šv. Mišiomis Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
20 S KRISTUS VISATOS VALDOVAS    
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva" E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
23 T 18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Švč. Sakramento adoracija (trečiadieniais) Bazilikoje / parapijos šeimų bendruomenė  
19.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje , III a.  
24 K 15.00 val. Caritas darbuotojų posėdis Koord. J.Matikovienė/ Aukštaičių g. 6  
16.00 val.Parapijos darbuotojų posėdis    
18.30 val. Pastoracinės tarybos pasėdis Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
25 Pn 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (penktadieniais) Koord. K. Jasilionienė  
29 A 15.00 val. Dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
16.00 val. Tikybos mokytojų ir katechetų posėdis Tik. mok. N.Kulėšienė  
« Gruodis  2016»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
3 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
4 S 12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė ir V.Tamošauskyttė / mažojoje bažnyčioje  
5 P 13.00 val. Užsiėmimai besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I-V) Tik. mok. Juodpusienė/ katech. k.  
6 A 17.00 val. Užsiėmimai sutvirtinamiesiems (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
7 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
8 K 19.00 val. Šv. Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje  
9 Pn 20.00 val. Šlovinimo vakarai su Marijos radijumi 21.00 val. Švč. Sakramento adoracija (penktadieniais) Marijos radijas ir šeimų bendruomenė / mažojoje bažnyčioje mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
9-11 d. Caritas komandos formavimo renginys Kopenhagoje Koord. J.Matikovienė  
11 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Ses. B. Matusevičiūtė/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
12.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12 P 16.00 val.Parapijos institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
13 A 18.00 val.Pastoracinės tarybos pasėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
14 T 18.30 val. Švč. Sakramento adoracija (trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje  
19.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje, II a.  
15 K 17.00 val. Adventinis vakaras sutvirtinamiesiems. Svečiuose Damijano maldos grupė kat. I.Romaškaitė/ katechezės k.  
11.00 val. Advento rekolekcijos J.Jablonskio gimnazijos bendruomenei ir Šv. Mišios minint J.Jablonskio gimnazijos 85-erių metų jubiliejų Bazilikoje  
16 Pn 16-18 d. Šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose Koord. St. Raščiuvienė  
17 Š 18.30 val. Bazilikos „Giesmės“ ir Pastoralės“ senjorių choro adventinis koncertas "Iš tylos" N.Jautakienė/ bazilikoje Visuomenei
18 S REKOLEKCIJOS PARAPIJOJE Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
9.15 val. Rekolekcijos V.Bacevičiaus ir „Rūtelės“ mokyklų bendruomenei Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
21 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai" Kūčios Kord. R. Lipšienė/ konferencijų salėje  
18.00 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės kūčios Koord. St. Raščiuvienė/parapijos namai  
22 K 9.00 val. Advento rekolekcijos "Saulės" gimnazijos bendruomenei Tik. mok. N.Kulėšienė/ mažojoje bažnyčioje  
24 Š 10.00 val.Kūčių vakarienė vargšams Carito valgykloje Mons. V. Grigaravičius  
22.00 val. Bernelių šv. Mišios Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
25 S KRISTAUS GIMIMAS (ŠV.KALĖDOS)    
26 P 12.00 val. Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekracijos 12-ųjų metinių minėjimas Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
16.00 val. Mišraus choro „Leliumai" koncertas    
29 K 15.00 val. Caritas darbuotojų posėdis Koord. J.Matikovienė/ Aukštaičių g. 6  
30 Pn ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖ    
31 Š 18.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2016 m. Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007