Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Sausis  2016»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 Pn 11.00 val. ŠVČ. M. MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, IŠKILMĖ M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
2 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azarevičienė /konferencijų salėje  
3 S KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)    
12.00 val. Pal. Mykolo Sapočkos minėjimas Mons. V. Grigaravičius/konferencijų s. Visuomenei
4 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S. Raščiuvienė/parapijos namuose  
5 A 18.00 val. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais) Vad. Jonas Tamulis / mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
6 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B.Vasylienė / II a.  
8 Pn 20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
10 S KRISTAUS KRIKŠTAS    
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ IIa.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ III a.  
9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) ses. B. Matusevičiūtė/ katechezės k.  
12.00 val. Parapijos jaunų šeimų kalėdinė šventė šventė Koord. ses. R. Budvydytė/konferencijų salėje Jaunoms šeimoms
12 A 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (antradieniais) Koord. K. Jasilionienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) kat. I.Romaškaitė/ katechezės k.  
14 K 15.30 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (antrą mėn.ketvirtadienį) Tik. mok. N.Kulėšienė/ raštinėje  
16.00 val. Krikščioniško filmo žiūrėjimas Biblijos studijos B.Vasylienė Visuomenei
15 Pn 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais) V. ir T. Jundulai/ Aukštaičių g. 4 Jaunavedžiams tuokiantiems mūsų parapijoje
17 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
18 P Sausio 18-21 d. Piligriminė kelionė į Romą    
20 T 17.00 val. Mokymai Šv. Rašto skaitytojams Kun. L.Šipavičius /konferencijų salėje  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
22 Pn 22-23 d. Alfa savaitgalis sutvirtinamiesiems Katechetė I. Romaškaitė/ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargd.ses.namuose  
24 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
27 T 10.00 val.Piligriminė kelionė į Pal. Jurgio Matulaičio minėjimą Marijampolėje Mons. V. Grigaravičius Parapijiečiams
28 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė / caritas k.  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose  
31 S 16.30 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni“ R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007