Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Lapkritis  2016»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ    
2 T MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS)    
4 Pn 11.00 val. Pastoracijos pamoka Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
5 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
6 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
10.00 val. Užsiėmimai besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė ir V.Tamošauskyttė / mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva" E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2017 m.kalendoriaus pristatymas Konferencijų salėje Visuomenei
7 P 13.00 val. Užsiėmimai besirengiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (I-V) Tik. mok. Juodpusienė  
8 A 17.00 val. Užsiėmimai sutvirtinamiesiems (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
9 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė  
18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Visuomenei
10 K 19.00 val. Šv. Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje  
11 Pn 20.00 val. Šlovinimo vakarai su Marijos radijumi 21.00 val. Švč. Sakramento adoracija (penktadieniais) Marijos radijas ir šeimų bendruomenė / mažojoje bažnyčioje mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
13 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Ses. B. Matusevičiūtė/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės renginys „Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s. Visuomenei
12.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
18.00 VAL. BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS PADĖKOS UŽ GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ IŠKILMĖJE Kauno arkikatedroje  
16 T Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina    
18.00 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
18 Pn NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 21.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
19 Š NUOLATINĖ NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 7.00 val. šv. Mišiomis Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
20 S KRISTUS VISATOS VALDOVAS    
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva" E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
23 T 18.00 val. Antrasis Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų programos „Gailestingai veik" seminarų ciklas Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Visuomenei
18.30 val. Švč. Sakramento adoracija (trečiadieniais) Bazilikoje / parapijos šeimų bendruomenė  
19.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje , III a.  
24 K 15.00 val. Caritas darbuotojų posėdis Koord. J.Matikovienė/ Aukštaičių g. 6  
16.00 val.Parapijos darbuotojų posėdis    
18.30 val. Pastoracinės tarybos pasėdis Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
25 Pn 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (penktadieniais) Koord. K. Jasilionienė  
29 A 15.00 val. Dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
16.00 val. Tikybos mokytojų ir katechetų posėdis Tik. mok. N.Kulėšienė  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007