Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Vasaris  2016»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 A KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS). PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ UŽDARYMAS    
18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais) mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
3 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B.Vasylienė / II a.  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koor. J. Matikovienė  
4 K 18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose Visuomenei
6 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azarevičienė /konferencijų salėje  
7 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ II a.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ kat. k.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E. Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
8 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S. Raščiuvienė  
9 A 8.30 val. Marijos legiono užsiėmimai (antradieniais) Koord. K. Jasilionienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
10 T PELENŲ DIENA. GAVĖNIOS PRADŽIA    
11 K 16.00 val. Krikščioniško filmo žiūrėjimas Koord. B.Vasylienė /konferencijų salėje Visuomenei
12 Pn 20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) Marijos radijo atstovai/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
14 S 9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) ses. B. Matusevičiūtė/ katechezės k.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. R. Budvydytė/šeimų k.  
15 P NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ. Pradžia po 18.00 val. šv. Mišių 20.00 val. Šv.Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
16 A ADORACIJOS PABAIGA. 10.00 val. šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
Lietuvos valstybės atkūrimo diena.10.00 val. iškilmingos šv. Mišios Mons. V. Grigaravičius/Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Katechetė I. Romaškaitė/ katechezės k.  
17 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė / konferencijų s. Visuomenei
19 Pn 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais) V. ir T. Jundulai/ Aukštaičių g. 4  
NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
20 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
21 S 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (sekmadieniais nuo vasario 21 d.) A. A. Paulavičiai/ bazilikoje  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
25 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė / caritas k.  
28 S 12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007