Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Kovas  2016»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A 18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)    
1-4 d. Parapijos šeimų bendruomenės piligriminė kelionė į Romą Mons. V. Grigaravičius  
2 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/konferencijų salėje  
18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
4 Pn Šv. Kazimieras - Lietuvos globėjas    
4–5 d. „24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
5 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azaravičienė /konferencijų salėje  
6 S MALDOS DIENA UŽ LIETUVIUS PASAULYJE    
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Tamošauskytė/ IIa.  
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. V.Juodpusienė/ kat. k.  
12.00 val. Poeto, redaktoriaus, vertėjo, Jono Aisčio literatūros premijos laureato Vlado Vaitkevičiaus kūrybos valanda. Knygos „Saulėlydžio ornamento spindesys"pristatymas Lietuvos universitetų moterų asociacija (LUMA) / konferencijų s. Visuomenei
13.00-17.00 val. Tėvelių ir vaikučių rekolekcijos Ses. R. Buvydytė/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje  
7 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. S.Raščiuvienė/ parapijos namuose  
8 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Katechetė I. Romaškaitė/ katechezės k.  
9 T 18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (trečiadieniais nuo kovo 9 d.) B. ir L. Sabaliauskai, Aukštaičių g. 4  
PRAKTINIO GERUMO DIENA Koord. J. Matikovienė / parapijos Caritas Vienišiems žmonėms, seneliams
10 K Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, pradžia 8.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Parapijiečiams
16.00 val. Parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis (antrą mėn. ketvirtadienį) N.Kulėšienė / konferencijų salėje  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei (kiekvieną ketvirtadienį) Tik mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose  
11 Pn Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija, pabaiga 7.00 val. Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Parapijiečiams
9.00-16.00 val. Alfa kursų savaitgalis Tik. mok. G. Čufarinas/ parapijos namuose Jono Pauliaus II parapijos namuose
20.00 val. Gyvo garso ir liudijimo vakaras su Marijos radiju (kas antrą penktadienį) Marijos radijo atstovai/ mažojoje prisikėlimo bažnyčioje  
11-13 d. Parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose Koord. St. Raščiuvienė  
13 S 9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Koord. ses. B. Matusevičiūtė/ konferencijų s.  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. R. Budvydytė/šeimų k.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas / konferencijų s. Visuomenei
16 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
18 Pn 9.00 val. Rekolekcijos Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Mokinaims, mokytojams
18.00 val. Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursai (penktadieniais nuo kovo 18 d.) V. ir T. Jundulai/ Žemaičių g. 31 b  
19 Š Šv.Juozapas - Švč. M. Marijos sužadėtinis    
18–20 d. ATSINAUJINIMO DIENA. GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS    
20 S VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) SEKMADIENIS    
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R.Markevičienė / konferencijų s. Visuomenei
23 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė koord. R.Lipšienė  
24 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS.18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios    
25 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos    
26 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. 20.00 val. Velyknaktis Mons. V. Grigaravičius/Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Visuomenei
27 S 8.00 val. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS(VELYKOS)    
30 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J. Matikovienė /konferencijų salėje  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007