Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Balandis  2016»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A.Azaravičienė/ konferencijų s.  
3 S 11.00 val. Velykinė šventė Koord. ses. R.Budvydytė Jaunoms šeimoms
4 P 3-10 d. Gailestingumo savaitė. Ištraukų iš Švento Rašto apie Dievo gailestingumą skaitymas (grupelėse) Institucijų vadovai  
5 A 18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)    
6 T 18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) koord. B. Vasylienė/ konferencijų s. Parapiječiams
7 K 12.00 val. Kauno I dekanato katalikų tikybos viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5,4a) III – ias etapas. Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė Renginio vieta - Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salė. Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė/konferencijų s. Moksleiviams
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei Tik. mok. G. Čufarinas  
8 Pn 20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijo atstovai Visuomenei
10 S 9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik.mok. V. Tamošauskytė Vaikams
9.30 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė Vaikams
9.30 val. Katechezė tėvams (antrą mėn. sekmadienį) Ses. B. Matusevičiūtė/ konferencijų s.  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
11 P 11-15 d. Parapijos piligrimų kelionė į Romą Kun. L. Šipavičius Parapiječiams
12 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k. Jaunimui
13 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s. Parapijiečiams
14 K 16.00 val. Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis Kauno I dekanato KMC vad. Nijolė Kulėšienė/raštinėje  
18.00 val. Alfa kursai bendruomenei Tik. mok. G. Čufarinas  
15 Pn 18.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Mažojoje bažnyčioje  
16 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Visuomenei
10.00 val. Šv. Mišios už Parkinsono draugijos narius Bazilikoje  
17 S 12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
18 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/ raštinėje  
20 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
22 Pn 20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijos atstovai Visuomenei
24 S 11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s.  
27 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
28 K 15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J. Matikovienė/ Caritas k.  
29 Pn 18.00 val. Šv. Mišios minint KTU akademinio choro "Jaunystė" 90-metį Bazilikoje Visuomenei
30 Š 10.00 val. Kursai jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007