Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Gegužė  2016»
P A T K Pn Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 S MOTINOS DIENA    
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s. Visuomenei
2 P 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/parapijos namuose  
3 A 15.00 val. Kauno I dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
18.00 val.Šv. Damijano grupės užsiėmimai (antradieniais)   Jaunimui
20.00 val. Gyvo garso vakarai su Marijos radijumi (kas antrą mėnesio penktadienį) Mažojoje bažnyčioje/ Marijos radijo atstovai Visuomenei
4 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ konferencijų s.  
5 K MALDOS VIGILIJA SU POP.PRANCIŠKUMI    
6 Pn 18.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. L. Šipavičius/ bazilikoje  
18.00 val. Kun. A.P. Žygo 5-ųjų mirties metinių paminėjimas. Šv. Mišios Bazilikoje Visuomenei
7 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
8 S KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)    
Piligrimų išvyka į Nacionalinį Gailestingumo kongresą Vilniuje Mons. V. Grigaravičius Parapiječiams
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni" R. Markevičienė/ konferencijų s. Visuomenei
10 A 17.00 val. Užsiėmimai besiruošiantiems Sutvirtinimo sakramentui (antradieniais) Kat. I. Romaškaitė/ katechezės k.  
11 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
13 Pn Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos piligriminė kelionė į Šiluvą Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
15 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)    
9.30 ir 11.00 val. Pirmoji Šv.Komunija Tik. mok. Juodpusienė  
12.00 val. „Dialogas - žodis ir spalva“ E.Stancikas/ konferencijų s.  
20 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje bažnyčioje  
21 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje bažnyčioje Parapijiečiams
11.00 val. Kursai jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
22 S ŠVČ. TREJYBĖ    
11.00 ir 12.30 val. Pirmoji šv. Komunija Tik.mok. V. Tamošauskytė  
11.00 val. Jaunų šeimų popietė (antrą ir ketvirtą mėn. sekmadienį) Koord. ses. R.Budvydytė/ šeimų k.  
12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni“ R. Markevičienė/ konferencijų s.  
24 A      
25 T 18.00 val. Slaugos ir sielovados kursai „Gailestingai veik“ Koord. J.Matikovienė/ konferencijų s.  
26 K 10.00 val. Šv. Mišios paskutinio skambučio proga Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje Moksleiviams
15.00 val. Parapijos Caritas darbuotojų posėdis (paskutinį mėn. ketvirtadienį) Koord. J.Matikovienė/ Caritas k.  
27 Pn 10.00 val. Žaliakalnio lopšelio - darželio pedagogų ir ugdytinių padėkos šv. Mišios Kun. L. Šipavičius/ mažojoje bažnyčioje  
16.00 val. Kauno I dekanato tikybos mokytojų ir katechetų konferencija „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6,36) Tik. mok. N.Kulėšienė  
28 Š 18.00 val. Sutvirtinimo sakramentas jaunuoliams Kat. I. Romaškaitė/ bazilikoje  
29 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės).11.00 val. iškilmingos šv. Mišios    
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007