Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Rugsėjis  2016»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 K 11.00 val. Šv. Mišios parapijos mokyklų, gimnazijų bendruomenėms Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
2 Pn 14.00 val. Dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
15.00 val. Tikybos mokytojų ir parapijos katechetų posėdis Tik. mok. N.Kulėšienė  
4 S 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
6 A 15.30 val. Kauno I dekanato KMC vadovų ir parapijų bei rektoratų katechetų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
7 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Koord. R.Lipšienė/ konferencijų s.  
18.30 val. Biblijos studijos užsiėmimai (pirmą ir trečią mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
11 S 10.00 val. Piligriminė kelionė Šiluvos atlaidus   Parapiječiams
13 A 16.00 val. Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų Konferencijų tarpusavio ryšių grupės susitikimas, dalyvaujant Latvijos bei Baltarusijos Vyskupų Konferencijų atstovams Mons. V. Grigaravičius/ konferencijų s.  
14 T 8.00 val. Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus   Parapiječiams
16 Pn NUOLATINĖ 24 val. ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Pradžia 8.00 val.(Kiekvieno mėn. trečią penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
17 Š NUOLATINĖ 24 val.ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. Adoracijos pabaiga 8.00 val. Koord. St. Raščiuvienė/mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje  
18 S 11.00 val. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai parapijoje Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
12.00 val. Liaudiškos muzikos „Bičiuliai“ koncertas Bazilikos šventoriuje Visuomenei
21 T 18.30 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai(trečiadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje , III a.  
22 K 13.00 val. Šv. Mišios už taiką pasaulyje, visą Dievo tautą, už gyvus ir mirusius vyskupus, kunigus ir diakonus Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje Visuomenei
24 Š 18.00 val. Padėkos šv. Mišios,švenčiant parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus kunigystės 25-metį. Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
25 S 10.00 val. Pirmas susitikimas vaikams norintiems priimti Pirmąją šv. Komuniją Tik. mok. Juodpusienė/ konferencijų s.  
11.00 val. Padėkos šv. Mišios,švenčiant parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus kunigystės 25-metį    
27 A 19.00 val. Šv.Damijano maldos grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažmyčioje Jaunimui
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007