Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Sausis  2019»
P A T K Pn Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 A ŠVČ. MERGELĖ MARIJA,DIEVO GIMDYTOJA    
6 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)    
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (sekmadieniais) Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val.Parapijos Jaunų šeimų Trijų Karalių šventė Ses. R.Budvytytė/ konferencijų s.  
7 P 7-26 d. Parapijos piligrimų kelionė į Gvadelupę Mons. V. Grigaravičius  
8 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g.6  
9 T 18.00 val. Bendrijos Al-Anon grupės "Giedra" užsiėmimai (trečiadieniais) Regina Jarienė/ Aukštaičių g.6  
10 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) Nerijus Strikulys/ Aukštaičiųg. 6  
13 S KRISTAUS KRIKŠTAS    
9.30 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/ katechezės k.  
15 A 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (antradieniais) Domas Antanas/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
16 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Rima Lipšienė/ pailga s.  
17 K 17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai ( pirmą ir trečią mėn. ketvirtadienį) Koord. B.Vasylienė/ pailga s.  
18 Pn 17.00 val. Parapijos jaunimo popietė (kiekvieną penktadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/jaunimo k.  
16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A.Azaravičienė/ pailga s.  
Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija (trečią mėn. penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčia  
20 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diak. Benas Ulevičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
22 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais) Gina Butkuvienė/ Partizanų g.5  
24 K 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (ketvirtadieniais) Koord. St.Raščiuvienė/ šeimų k. IIIa.  
28 P 18.30 val. Pastoracinės tarybos posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
31 K 15.00 val. Parapijos Carito posėdis J.Matikovienė/ Aukštaičių g.6  
« Kovas  2019»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 Pn 16.00 val. Parapijos institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
3 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (sekmadieniais) Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
9.30 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį) Anna -Maria Skirbantaitė  
18.00 val. šv. Mišios už parapijos Šiluvos draugijos gyvus ir mirusius narius (pirmą mėn. sekmadienį) Kun. V.Dudonis/ bazilikoje  
4 P Šv.Kazimieras, Lietuvos globėjas    
5 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
6 T Pelenų diena. Gavėnios pradžia    
7 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) N. Strikulys/ Aukštaičių g. 6  
17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai ( pirmą ir trečią mėn. ketvirtadienį) Koord. B. Vasylienė/konferencijų s.  
8 Pn 17.00 val. Parapijos jaunimo popietė (kiekvieną penktadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/ jaunimo k., IIIa.  
10 S 12.00 val. projektas "Dialogas - žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
11 P Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena    
12 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais ir penktadieniais) Gyd. G.Butkuvienė, A. Azaravičienė/ Carito valgykla  
19.00 val. Damijano grupės susitikimas (antradieniais) Domas Antanas/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
13 T 18.00 val. Bendrijos Al-Anon grupės "Giedra" užsiėmimai (trečiadieniais) Regina Jarienė/ Aukštaičių g.6  
17 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diak. B.Ulevičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
18 P 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė, IIIa.  
19 A Šv.Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis    
20 T 18.00 val. "Gailestingai veik" Pagalbos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
24 S 12.00 val. Projektas "Dialogas -žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
25 P Viešpaties apreiškimas Švč. Mergelei Marijai    
27 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė/ pailgoje salėje  
29 Pn 24 valandos Viešpačiui. 8.30 val. Švč. Sakramento adoracijos pradžia Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
15.00 val. Parapijos Carito posėdis (paskutinį mėnesio penktadienį) Koord. J. Matikovienė/ Aukštaičių g. 6  
30 Š 24 valandos Viešpačiui. 8.00 val. Švč. Sakramento adoracijos pabaiga Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
11.00 val. Šv. Mišios už Švč.Sakramento adorotojus Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
« Balandis  2019»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
3 T 16.00 val. Tikybos mokytojų posėdis Tik. mok. A. Krunglevičiūtė/ raštinėje  
17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai ( pirmą ir trečią mėn. ketvirtadienį) Koord. B. Vasylienė/konferencijų s.  
4 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) N. Strikulys/ Aukštaičių g. 6  
5 Pn 9.00 val. Rekolekcijos moksleiviams Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
6 Š Rekolekcijos parapijoje    
7 S Rekolekcijos parapijoje    
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (sekmadieniais) Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diak. B.Ulevičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
9.30 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį) Anna -Maria Skirbantaitė  
Po 11.00 val. šv. Mišių parapijos jaunų šeimų ratelio popietė (sekmadieniais) Koord.s. R.Budvytytė  
16.00 val. Parapijiečių piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedrą Mons. V. Grigaravičius  
18.00 val. šv. Mišios už parapijos Šiluvos draugijos gyvus ir mirusius narius (pirmą mėn. sekmadienį) Kun. V.Dudonis/ bazilikoje  
8 P 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė, IIIa.  
9 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais ir penktadieniais) Gyd. G.Butkuvienė, A. Azaravičienė/ Carito valgykla  
10 T 18.00 val. Bendrijos Al-Anon grupės "Giedra" užsiėmimai (trečiadieniais) Regina Jarienė/ Aukštaičių g.6  
12 Pn 17.00 val. Parapijos jaunimo popietė (kiekvieną penktadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/ jaunimo k., IIIa.  
12 - 13 d. išvyka į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos kongresą Šiluvoje Kun.V. Dudonis  
14 S VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) sekmadienis    
16 A 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (antradieniais) Domas Antanas/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
17 T Gerumo diena parapijoje J.Matikovienė  
13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) R.Lipšienė/ pailga s.  
17.00 val. projektas "Gailestingai veik" J.Matikovienė, Pagalbos namuose tarnyba  
18 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS.18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios    
19 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos    
20 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. 20.00 val. Velyknaktis    
21 S 8.00 VAL. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (ŠV. VELYKOS)    
26 Pn 18.00 val.šv. Mišiose melsimės už Dievo tarnaitę A.Dirsytę, prašant paskelbti ją palaimintąja (kiekvieno mėnesio 26 d.) Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
28 S Dievo Gailestingumo sekmadienis    
12.00 val. Jaunų šeimų atvelykio šventė Ses. R.Budvytytė/ konferencijų s.  
13.30 val. Koncertas "Velykų muzika" Bazilikoje  
29 P      
« Gegužė  2019»
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
3 Pn Bendruomenės narių rekolekcijos Birštone J.Matikovienė  
4 Š 10.00 val. Konferencija jaunavedžiams Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
5 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (sekmadieniais) Tik. mokytoja V.Tamošauskytė/ mažojoje bažnyčioje  
Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį)    
9.30 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį) Anna -Maria Skirbantaitė  
6 P 18.30 val. Pastoracinės tarybos ir institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
7 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
8 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) R.Lipšienė/ pailga s.  
9 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) N. Strikulys/ Aukštaičių g. 6  
16.00 val.Kauno I dekanato Tikybos mokytojų ir katechetų konferencija N.Kulėšienė/ konferencijų s.  
10 Pn 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
12 S 9.30 ir 11.00 val. Pirmosios Šv. Komunijos šventė Tik mokytoja V. Juodpusienė/ bazilikoje  
13 P 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė, IIIa.  
14 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais ir penktadieniais) Gyd. G.Butkuvienė, A. Azaravičienė/ Carito valgykla  
15 T 18.00 val. "Gailestingai veik" Pagalbos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
17 Pn 17.00 val. Parapijos jaunimo popietė (kiekvieną penktadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/ jaunimo k., IIIa.  
19 S 9.00 val. "Rūtelės" darželio - mokyklos Pirmosios šv. Komunijos šventė Tik. mokytoja V.Tamošauskytė/ mažojoje bažnyčioje  
11.00 val. "Rūtelės" darželio - mokyklos Pirmosios šv. Komunijos šventė Tik. mokytoja V.Tamošauskytė/ bazilikoje  
12.00 val. projekto "Dialogas - žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
20 P Apaštalinio administratoriaus vyskupo A.Jurevičiaus kanoninė vizitacija parapijoje    
23 K 10.00 val. Šv.Mišios, skirtos "Saulės" gimnazijos mokslo metų užbaigimui Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
26 S 11 val. iškilmingos šv. Mišios. Apaštalinio administratoriaus vyskupo A.Jurevičiaus vizitacija parapijoje    
11.00 val. Sutvirtinimo sakramento teikimas Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
18.00 val.šv. Mišiose melsimės už Dievo tarnaitę A.Dirsytę, prašant paskelbti ją palaimintąja (kiekvieno mėnesio 26 d.) Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
30 K 18.00 Šv.Rašto grupelės užsiėmimai Koord. B. Vasylienė/konferencijų s.  
« Birželis  2019»
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 S VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)    
4 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
5 T 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė/ pailgoje salėje  
9 S ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)    
10 P 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė  
11 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais ir penktadieniais) Gyd. G.Butkuvienė, A. Azaravičienė/ Carito valgykla  
16 S ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ    
23 S ŠVČ.KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)    
26 T 18.00 val.šv. Mišiose melsimės už Dievo tarnaitę A.Dirsytę, prašant paskelbti ją palaimintąja (kiekvieno mėnesio 26 d.) Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  
« Lapkritis  2019»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007