Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Balandis  2019»
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
3 T 16.00 val. Tikybos mokytojų posėdis Tik. mok. A. Krunglevičiūtė/ raštinėje  
17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai ( pirmą ir trečią mėn. ketvirtadienį) Koord. B. Vasylienė/konferencijų s.  
4 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) N. Strikulys/ Aukštaičių g. 6  
5 Pn 9.00 val. Rekolekcijos moksleiviams Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
6 Š Rekolekcijos parapijoje    
7 S Rekolekcijos parapijoje    
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją (sekmadieniais) Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diak. B.Ulevičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
9.30 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį) Anna -Maria Skirbantaitė  
Po 11.00 val. šv. Mišių parapijos jaunų šeimų ratelio popietė (sekmadieniais) Koord.s. R.Budvytytė  
16.00 val. Parapijiečių piligriminė kelionė į Kaišiadorių katedrą Mons. V. Grigaravičius  
18.00 val. šv. Mišios už parapijos Šiluvos draugijos gyvus ir mirusius narius (pirmą mėn. sekmadienį) Kun. V.Dudonis/ bazilikoje  
8 P 19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė, IIIa.  
9 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais ir penktadieniais) Gyd. G.Butkuvienė, A. Azaravičienė/ Carito valgykla  
10 T 18.00 val. Bendrijos Al-Anon grupės "Giedra" užsiėmimai (trečiadieniais) Regina Jarienė/ Aukštaičių g.6  
12 Pn 17.00 val. Parapijos jaunimo popietė (kiekvieną penktadienį) Anna -Maria Skirbantaitė/ jaunimo k., IIIa.  
12 - 13 d. išvyka į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos kongresą Šiluvoje Kun.V. Dudonis  
14 S VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) sekmadienis    
16 A 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (antradieniais) Domas Antanas/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
17 T Gerumo diena parapijoje J.Matikovienė  
13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) R.Lipšienė/ pailga s.  
17.00 val. projektas "Gailestingai veik" J.Matikovienė, Pagalbos namuose tarnyba  
18 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS.18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios    
19 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos    
20 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. 20.00 val. Velyknaktis    
21 S 8.00 VAL. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (ŠV. VELYKOS)    
26 Pn 18.00 val.šv. Mišiose melsimės už Dievo tarnaitę A.Dirsytę, prašant paskelbti ją palaimintąja (kiekvieno mėnesio 26 d.) Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
28 S Dievo Gailestingumo sekmadienis    
12.00 val. Jaunų šeimų atvelykio šventė Ses. R.Budvytytė/ konferencijų s.  
13.30 val. Koncertas "Velykų muzika" Bazilikoje  
29 P      
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007