Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Apdovanojimai 2016 metais

2016 m. gruodžio 26 d. padėkos ženklai įteikti


Kristina Rozalija Jasilionienė ir Vytautas Stasys Lagunavičius
  • Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės narei Kristinai Rozalijai Jasilionienei už aktyvią, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu.
  • Projekto „Dialogas – žodis ir spalva“ organizatoriui, Lietuvos dailininkų sąjungos nariui, Kauno dailininkų klubo „Meno sparnai" įkūrėjui ir prezidentui Vytautui Stasiui Lagunavičiui už nuopelnus kūrybingai puoselėjant kultūrinį gyvenimą parapijoje.
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015