Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Nuorodos

KATALIKAI.lt  – Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

BIBLIJA.LT – Šv. Raštas lietuviškai

KATEKIZMAS.LT – Katalikų Bažnyčios katekizmas

PILIGRIMUKELIAS.LT – Jono Pauliaus II piligrimų kelias

kaunoarkivyskupija.lt – Kauno arkivyskupija

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021