Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Aktualijos


2022 m. - Šeimos – Amoris laetitia metai2021 m. - Šv. Juozapo metai

2020 m. – VIEŠPATIES  metai

2019 m. – jubiliejiniai metai

2018 m. - Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos,  metai

2017 m. - ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO  METAI

2016 m. - YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS

2015 m. – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI

2014 m. - ŠEIMOS METAI

TIKĖJIMO METAI 2012 - 2013 m.

2012-IEJI METAI – PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAI

2011-IEJI METAI – DIEVO GAILESTINGUMO METAI

2010-IEJI METAI – PADĖKOS UŽ LAISVĘ METAI

2009-IEJI METAI – JUBILIEJINIAI EVANGELIJOS ŽINIOS TŪKSTANTMETEI LIETUVAI METAI

2008-ieji metai – Šiluvos  Dievo Motinos metai!

„...PER AMŽIUS TEBUS GARBINAMAS DIEVO SŪNUS...“

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021