Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Ekskursijoms

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, 2007 m. pavasaris

Kristaus Prisikėlimo bazilika, tarsi Lietuvos Jeruzalė, traukia piligrimus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Didingai modernistinei jos architektūrai būdinga apibendrinta tūrinė kompozicija, griežtų vertikalių ritminė išraiška, apibrėžtas, laiptuotas siluetas, tarsi į dangų kylantis 70 metrų aukščio pagrindinis bokštas. Šventovė puikiai matoma iš visų pusių.

Vos įėjus į bazilikos vidų, akį patraukia neįprastas didžiulis kryžius centrinėje navoje. Kryžius be Nukryžiuotojo – neįprasta Lietuvos bažnyčioms. Tačiau čia jis daro įspūdį – tarsi prisikėlęs Kristus nužengęs nuo kryžiaus vaikščiotų tarp tikinčiųjų. Ateityje šią sieną turėtų puošti didingas pano, kuriame bus pavaizduotas prisikėlęs Kristus. Taip pat numatyti vitražai languose ir Kryžiaus kelių stotys.

Įdomi Švč. Sakramento koplyčia. Joje neįprasta, tarsi krauju nuspalvinta šviesa gaubia tabernakulį ir virš jo esančią visiems žinomą Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukciją. Ant šiaurinės koplyčios sienos – Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo kopija.

BAZILIKOJE GALIMA LANKYTIS
nuo 9.00 iki 18.30 val., taip pat pamaldų metu.

Per pamaldas prašome gerbti kunigus, tikinčiuosius ir apeigų rimtį, išjungti mobiliuosius telefonus.

Kauno panorama nuo terasos

Kiekvienas apsilankęs šioje bazilikoje noriai pakyla į terasą, kurioje atstatyta kukli, kartu iškilminga koplyčia, skirta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei. Nuo terasos saulėtą dieną atsiveria nuostabi Kauno bei jo apylinkių panorama.

Piligrimai pageidauja pakilti dar aukščiau – į pagrindinį bokštą, tačiau kol kas neįrengtas liftas. Ateityje planuojama tai padaryti.

Norintys išgirsti ir susipažinti su Kristaus Prisikėlimo bazilikos istorija, kviečiame apsilankyti. Esate laukiami kiekvieną dieną nuo 12.00 iki 18.00 val., reikia tik iš anksto paskambinti p. Rimai Lipšienei, telefonu 865521151

TERASA LANKOMA

Vasarą (kovo – rugsėjo mėnesį):
Pirmadieniais – penktadieniais 11.30–18.30 val.
Šeštadieniais – sekmadieniais 11.00–18.30 val.

Žiemą (spalio – vasario mėnesį):
Pirmadieniais – penktadieniais 12.00–18.00 val.
Šeštadieniais – sekmadieniais 11.00–18.00 val.

BILIETAI
Keliantis liftu – 2,50 €; neįgaliesiems, pensininkams ir moksleiviams – 1,50 €
Lipant laiptais – 1,50 €; vaikams ir moksleiviams – 0,50 €

BILIETAI GRUPEI NUO 20 ASMENŲ
Keliantis liftu 2,00 € asmeniui
Lipant laiptais 1,00 € asmeniui

Bazilikos rūsyje yra kolumbariumas, konferencijų ir parodų salės. Ten galima patekti tik renginių metu.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015