Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Ekskursijoms

Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, 2007 m. pavasaris

Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad ... skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu... (Jonas Paulius II, Lietuva, 1993 m.)

Kviečiame kartu pakeliauti Jono Pauliaus II piligrimų keliu Lietuvoje, aplankant Lietuvos šventoves, tame tarpe ir VI-ąjį objektą - virš Kauno miesto dangun besistiebiančią Kristaus Prisikėlimo baziliką, kuri savo istorija atspindi lietuvių tautos XX a. nueitą kelią ir tartum žymi Jono Pauliaus II jai linkėtą dvasinį atgimimą.

Kristaus Prisikėlimo bazilika, tarsi Lietuvos Jeruzalė, traukia piligrimus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Didingai modernistinei jos architektūrai būdinga apibendrinta tūrinė kompozicija, griežtų vertikalių ritminė išraiška, apibrėžtas, laiptuotas siluetas, tarsi į dangų kylantis 70 metrų aukščio pagrindinis bokštas. Šventovė savo šviesa pasitinka bet kuriuo keliu atvažiuojantį į Kauną. Šiandien ji džiugina ir jaudina. Dieviška šviesa primena daugelį dešimtmečių trukusį tautos kančios ir kovų kelią į laisvę. Šioje šviesoje regime sukilėlių laužus, "Aušros" sušvitimą, "Varpo "skambesį, knygnešių takus, tautos tremtį, rezistentų aukas, Sąjūdį, Baltijos kelią...

Vos įėjus į bazilikos vidų, akį patraukia žymaus lietuvių išeivijos skulptoriaus Vytauto Kašubos horeljefas "Prisikėlęs Kristus", skulptorės Astos Vasiliauskaitės iš marmuro nukaldintos Švenčiausios Mergelės Marijos ir Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus skulptūros. Švelniai į bazilikos erdvę įsilieja Rimvydo Mulevičiaus sukurti vitražai ir dailininko Juozo Vosyliaus nutapytos Kryžiaus kelių stotys.

Įdomi Švč. Sakramento koplyčia. Joje neįprasta, tarsi krauju nuspalvinta šviesa gaubia tabernakulį ir virš jo esančią visiems žinomą Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukciją. Ant šiaurinės koplyčios sienos – Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslo kopija, o kitoje bazilikos pusėje tikinčių jų laukia Šv. Šeimos koplyčia.

BAZILIKOJE GALIMA LANKYTIS
nuo 9.00 iki 18.30 val., taip pat pamaldų metu.

Per pamaldas prašome gerbti kunigus, tikinčiuosius ir apeigų rimtį, išjungti mobiliuosius telefonus.

Kauno panorama nuo terasos

Kiekvienas apsilankęs šioje bazilikoje noriai pakyla į terasą, kurioje yra kukli koplyčia, skirta Šiluvos Švč. Mergelės Marijos garbei. Nuo terasos saulėtą dieną atsiveria nuostabi Kauno bei jo apylinkių panorama.

Piligrimai pageidauja pakilti dar aukščiau – į pagrindinį bokštą, tačiau kol kas neįrengtas liftas. Ateityje planuojama tai padaryti.

Norintys išgirsti ir susipažinti su Kristaus Prisikėlimo bazilikos istorija, kviečiame apsilankyti. Esate laukiami kiekvieną dieną nuo 12.00 iki 17.00 val., reikia tik iš anksto paskambinti tel.+37066099929.

TERASA LANKOMA

Vasarą (kovo – rugsėjo mėnesį):
Pirmadieniais – penktadieniais 11.30–18.30 val.
Šeštadieniais – sekmadieniais 11.00–18.30 val.

Žiemą (spalio – vasario mėnesį):
Pirmadieniais – penktadieniais 12.00–18.00 val.
Šeštadieniais – sekmadieniais 11.00–18.00 val.

BILIETAI nuo 2024 m. vasario 1 d.
Keliantis liftu – 5,00 €; neįgaliesiems, pensininkams, studentams ir moksleiviams – 3,00 €
Lipant laiptais – 3,00 €; pensininkams, studentams ir moksleiviams – 1,00 €

BILIETAI GRUPEI NUO 20 ASMENŲ
Keliantis liftu 4,00 € asmeniui
Lipant laiptais 2,00 € asmeniui

Bazilikos rūsyje yra kolumbariumas, konferencijų ir parodų salės. Ten galima patekti tik renginių metu.

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021