Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Vasario 13 d. (sekmadienį) 12.00 val. sekmadienio popietėje –„Bažnyčios mokymas apie katalikų dalyvavimą politikoje"

Paskelbta: 2011-02-02
Dalyvauja prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir teologijos dr. Aušra Eidukaitytė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021