Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Programos, dokumentai, kalbos

Kalbos ir pranešimai

ATASKAITOS


Pastoracinių programų archyvas

  • Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejaus programa parapijoje (2007–2008 m.)

 

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021