Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Gegužės 22 d. (sekmadienį) 16 val. XII Lietuvos berniukų chorų festivalis - akcija "Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" 2011 m.

Paskelbta: 2011-03-24

 

Tęsdami ir puoselėdami chorinio dainavimo tradicijas, siekdami aktyvinti chorinį judėjimą mokyklose, įtraukti šalies berniukus ir jaunuolius į narkomanijos ir nusikalstamumo prevencijos procesą, Lietuvos liaudies kultūros centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo departamentas, viešoji įstaiga „Hanza Kaunas 2011“, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ 2011 m. gegužės 22 d. Kaune rengia dvyliktąjį tarptautinį berniukų chorų festivalį-akciją „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.

Berniukų chorų festivalis – tęstinis projektas, nuo 2000 m. kasmet organizuojamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. 2000 m. Vilniuje ir 2001 m. Klaipėdoje vykusiuose renginiuose dalyvavo keturi pagrindiniai Lietuvos berniukų chorai. Norint populiarinti judėjimą visoje Lietuvoje, nutarta su šia akcija apkeliauti didžiuosius šalies miestus.

2002 m. į festivalį išaugusi akcija atkeliavo į Kauną ir pritraukė 16 berniukų chorų (1000 dainininkų), iš jų septynis naujai susibūrusius. 2003 m. festivalis vyko Šiauliuose, jame dalyvavo 31 Lietuvos berniukų choras (1500 dainininkų), iš jų 15 naujai susikūrusių. 2004 m. Vilniuje surengtame festivalyje dalyvavo 50, 2005 m. Panevėžyje – 60, 2006 m. Klaipėdoje – 70, 2007 m. Kaune – 72, 2008 m. Šiauliuose – 75 berniukų chorai. 2009 m. Marijampolėje dėl lėšų stygiaus transportui galėjo dalyvauti tik 40 iš 75 veikiančių chorų.

2010 m. Vilniuje vykęs festivalis buvo pažymėtas garsiausių Lietuvos berniukų chorų kūrybinės veiklos jubiliejais: Vilniaus „Ąžuoliukas“ ir Kauno „Varpelis“ šventė 50-ties metų, Šiaulių „Dagilėlis“ – 45-erių metų sukaktį. Festivalyje dalyvavo keturi berniukų ir jaunuolių bei 26 jaunučių berniukų chorai (apie 1500 choristų) iš visos Lietuvos.
Tęsdamas šią gražią ir prasmingą kelionę per didžiuosius Lietuvos miestus, 2011 m. dvyliktasis berniukų chorų festivalis-akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” grįžta į Kauną ir vyks Hanzos miestų sąjungos tarptautinės viduramžių šventės „Hanza Kaunas 2011“ metu.

Gegužės 22 d., sekmadienį, kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į koncertus:
13 val. Kauno pilies scenoje koncertuos berniukų jaunučių, berniukų ir jaunuolių chorai;
16 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje koncertuos Lietuvos berniukų ir jaunuolių chorai „Ąžuoliukas“ (vadovas Vytautas Miškinis), „Gintarėlis“ (vadovas Juozas Kubilius), „Varpelis“ (vadovas Ksaveras Plančiūnas) ir Rygos (Latvija) Jazepo Medinio berniukų ir jaunuolių choras (vadovas Romanas Vanagas). Keturi chorai, pučiamųjų kvintetas ir vargonai atliks Vytauto Miškinio „Stans Autem Domini“, „Trys žvilgsniai į Dievo Motiną“.

,Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021