Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Dėl koncertų žiemos metu (2007-11-28)

Paskelbta: 2007-11-28
Apgailestaudami pranešame, kad nuo š. m. gruodžio 01 d. visi numatyti koncertai bažnyčioje žiemos metu neįvyks, nes bažnyčia nepajėgi koncertų metu apmokėti šildymo išlaidų, o Kauno m. savivaldybė atsisako  paremti...
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021