Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Balandžio 15 d. 12.00 val.(sekmadienį) Kauno folkloro klubo „Liktužė“ koncertas „Širdis mylėti sutverta“

Paskelbta: 2012-04-11

Vad. Jūratė Svidinskienė

konferencijų salėje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021