Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Liepos 21 d. (šeštadienį) 18.30 val.SAKRALINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Paskelbta: 2012-07-10

Dalyvauja jaunimo choras  „Vocal  consort“  iš Surrey (Sari) -  Didžiosios Britanijos ir   Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai „Giesmė“ bei  „Pastoralė“.

Meno vadovas Rufus Frowde, vargonuoja Richard Hills. 


 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021