Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 10 d. (sekmadienį) 12.00 val.Koncertas „Dainuoju Lietuvai“ , skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Paskelbta: 2013-03-07

Dalyvauja A. Stulginskio mokyklos daugiafunkcinio centro mišrus choras „Gimtinė" ir kanklininkių ansamblis. Choro vadovas Rimantas Vaičekonis 

Parodų salėje atidaroma  Sigito Straigio skulptūrų paroda

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021