Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

„Dialogas - žodis ir spalva“ 2013 - 2014 m. (programa)

Paskelbta: 2013-09-30

Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje
Renginių pradžia 12.00 val.


SPALIS


6 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje tapytojas Edmundas Saladžius.
Edmundo Saladžiaus tapybos paroda.


20 d.
Žodžio valandoje aktorius Petras Venslovas.
Edmundo Saladžiaus tapybos paroda.


LAPKRITIS


10 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje tapytojas poetas Gvidas Latakas
Gvido Latako tapybos paroda.


24 d.
Žodžio valandoje aktorė Olita Dautartaitė.
Gvido Latako tapybos paroda.


GRUODIS

Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“
Ciklą „Belaukiant Kalėdų...“ remia Aleksandra ir Vytas Bancevičiai, Milda ir Vytautas Babušiai


1 d.
Solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė.
Leono Striogos skulptūros paroda.
Arvydo Žygo fotoportretai.


8 d.
Solistas Mindaugas Jankauskas ir pianistė Rūta Blaškytė.
Leono Striogos skulptūros paroda.
Arvydo Žygo fotoportretai.


15 d.
Bardas Algirdas Svidinskas.
Leono Striogos skulptūrosparoda.
Arvydo Žygo fotoportretai.


23 d.
Dainininkė Veronika Povilionienė.
Leono Striogos skulptūros paroda.
Arvydo Žygo fotoportretai. 


SAUSIS


12 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje tapytojas Vilius Ksaveras Slavinskas.
Viliaus Ksavero Slavinsko tapybos paroda.


26 d.
Žodžio valandoje aktorė Vilija Grigaitytė.
Viliaus Ksavero Slavinsko tapybos paroda.


VASARIS


9 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje tapytojas Mindaugas Juodis.
Mindaugo Juodžio tapybos paroda.


23 d.
Žodžio valandoje aktorė Liucija Zorubaitė.
Mindaugo Juodžio tapybos paroda.


KOVAS


9 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje tapytojas Vytautas Stasys Lagunavičius.
Vytauto Stasio Lagunavičaius tapybos paroda.


23 d.
Žodžio valandoje aktorius Saulius Bagaliūnas.
Vytauto Stasio Lagunavičaius tapybos paroda.


BALANDIS


6 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje grafikas Egidijus Rudinskas.
Egidijaus Rudinsko grafikos paroda.


GEGUŽĖ


4 d.
Kūrybos dialogas - Žodžio valandoje Rašytoja Aldona Ruseckaitė.
Aldonos Ruseckaitės fotografijos paroda .


18 d.
Žodžio valandoje aktorė Dalia Jankauskaitė.
Aldonos Ruseckaitės fotografijos paroda .

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021