Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 9 d. (sekmadienį) 12.00 val. šventė skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Paskelbta: 2014-03-05

Dialogas - žodis ir spalva“. Kūrybos dialoge dalyvauja tapytojas Vytautas Stasys Lagunavičius.

Koncertuoja Liaudiškos muzikos ansamblis „Kaunas“, vad. Vytautas Brušnius

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021