Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 30 d. (sekmadienį) 12.00 val. Žaliakalnio bendruomenės valanda "Tu ant žalio kalno gyveni"

Paskelbta: 2014-03-12

Literatūros ir muzikos valandoje dedikacija Varpui, Knygnešiams ir Laisvei. Programoje „V.Kudirka – žmogaus misterija“, remiantis V. Kudirkos kūriniais, prisiminimais, laiškais, autobiografinėmis žiniomis aktorės Virginijos Kochanskytės kuriamas dr. V. Kudirkos portretas - šiuolaikiškas ir gyvybingas. Keliaujama rašytojo gyvenimo ir kūrybos keliu. Pianistė Beata Vingraitė atliks V.Kudirkos instrumentinius kūrinius. Dalyvaus knygnešio anūkas, bibliotekininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas Benjaminas Kaluškevičius, Lietuvos knygnešio draugijos nariai.

Organizatoriai: Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Kauno miesto savivaldybės V.Kudirkos viešoji biblioteka ir Žaliakalnio seniūnija.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021