Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 09 d.(sekmadienį) 12 val. Sakralinės muzikos popietė „Prisikėlimo varpeliai“.

Paskelbta: 2008-03-04

Dalyvauja aktorius Petras Venslovas, solistė Onutė Matusevičiūtė. Koncertmeisterė Asta Vitkauskaitė.

Konferencijų salėje

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021