Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Birželio 14 d. - rugpjūčio 31 d. 20.00 val. Vasaros muzikos vakarai Prisikėlimo bažnyčios terasoje

Paskelbta: 2014-06-09
Įėjimas su kvietimais


Renginiai vyks:
Birželio 14 d., šeštadienį, - N. ir V. Prudnikovai
Birželio 29 d., sekmadienį, -  K. Domarkienė, B. B. Domarkaitė - Armonienė, J. ir T. Armonai
Liepos 13 d., sekmadienį, - E. Juozapaitienė ir I. B. Juozapaitytė
Liepos 20 d., sekmadienį, - V. G. ir G. Gelgotai
Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, - P., D., l.ir R. Skučai
Rugpūčio 31 d.,sekmadienį,- Survilai
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021