Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 30 d. (sekmadienį) – Renginys, skirtas Lietuvos policijos 90 - čiui paminėti

Paskelbta: 2008-03-13

11.00  val. Šv. Mišios, gieda vyrų choras „Sakalas“.
12.00  val. Istoriko, buvusio centrinio Policijos muziejaus direktoriaus, Zenono Vasiliausko žvilgsnis į policijos istoriją.
12.15 val.  Filmas  „Nusikalstamumas ir policijos veikla Kaune 2007 m.“
12.30 val.  Policijos departamento prie LR VRM parengtos parodos „Lietuvos policija 1990–2006“ pristatymas.
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021