Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Lapkričio 22 d., sekmadienį, 12.00 val. Susitikimas su parapijos vikaru kun. Šv.Rašto mrg. Linu Šipavičiumi, tema „ Nuodėmės“ 2 dalis

Paskelbta: 2015-11-19
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021