Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2017 m. lapkričio 5 d., sekmadienį, po 18.00 val. šv. Mišių Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2018 metų kalendoriaus „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai" pristatymas

Paskelbta: 2017-09-27
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021