Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2017 m. lapkričio 26 d., sekmadienį, 12.00 val. - Cecilijos šventė

Paskelbta: 2017-11-20


Parapijos klebono mons. V. Grigaravičiaus padėka už tarnystę bazilikos choristams, chorvedžiams Šv. Cecilijos, muzikų globėjos, šventės proga
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021