Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2018 m. sausio 21 d., sekmadienį, 12.00 val. Renginių ciklas „Vainikas Lietuvai“ . Atversime Lietuvos švietimo istorijos muziejaus išleistą knygą "Lietuvos inteligentai: XX a. I pusė“

Paskelbta: 2018-01-15

Dalyvauja autorė Jūratė Jagminienė, muziejaus projektų vadovė Rasa Vaikutytė, lumietė, P. Mašioto giminaitė Danutė Andriušytė.

Literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tik nesumindžiokit širdies“ pagal J. Marcinkevičiaus poeziją ir R. Vaičekonio muziką atliks A. Stulginskio daugiafunkcinio centro mišrus choras „Gimtinė“ (vadovas R. Vaičekonis).

Renginio vedėja Dalia Poškienė. Renginio partneriai – Lietuvos švietimo istorijos muziejus, XXVII knygos mėgėjų draugija, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021