Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2018 m. kovo 18 d., sekmadienį, 12.00 val. "Dialogas - žodis ir spalva"

Paskelbta: 2018-03-01

Žodžio valandoje – naujai išleistos knygos - poeto Stasio Santvaro poezijos rinktinės „Atidari langai“ pristatymas.

Dalyvauja S. Santvaro brolija (poetas Robertas Keturakis, skaitovė Dainuolė Kazlauskienė ir aktorius Egidijus Stancikas)

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021