Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Lapkričio 16 d. (sekmadienį) 12.00 val. J. Čepo ir St. Dargio dok. filmas „Lituanicos" didvyriai – amžinai gyvi“

Paskelbta: 2008-10-27
Konferencijų salėje
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021