Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. lapkričio 3 d., sekmadienį, 19.00 val. konferencijų salėje Šiaulių vyskupo E. Bartulio 2020 m. kalendoriaus "Apaštalas Paulius Graikijoje" pristatymas

Paskelbta: 2019-10-28
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021