Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2022 m. balandžio 3 d., sekmadienį, 12.00 val.konferencijų salėje kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas

Paskelbta: 2022-03-02

Knygos pristatyme dalyvauja knygos autorius kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

"Čia sutiksime daug vardų ir pavardžių ne tik tų žmonių, kurie per sovietmetį kovo ir kentėjo, bet ir tų, kurie vykdė priespaudą arba talkino priespaudos nešėjams. Tikiu, kad išaušus Lietuvos laisvės rytui ne vienas iš paminėtų žmonių pasikeitė, kai kurie gal net padarė atgailą".

Knygą išleido „Ateities“ leidybos centras (2022).

„Spalvos“ salėje dailininkės Rasos Rožinskienės parodos “Ką kalba angelai…” atidarymas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021