Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 10 d. (trečiadienį) 16.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-čio minėjimas

Paskelbta: 2010-03-02

„ESAME AINIAI TŲ, KURIE NEBIJOJO‘‘

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU IR REŽISIERIUMI VYTAUTU V. LANDSBERGIU (jaunesniuoju)


Kartu su autoriumi pristatysime partizaniškų dainų kompaktinę plokštelę „TRYLIKA BROLIŲ“
Režisierius, rašytojas, poetas, dainų autorius ir atlikėjas Vytautas V. LANDSBERGIS atliks partizaniškas balades, autorines ir liaudies dainas, įkvėptas partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje.

Pasikalbėsime apie tai, ką mums reiškia laisvė
Matysime filmą „NUO PASAULIO STOGO“
Režisierius mums primena: ,,Dabar mums svarbu ne tik gražinti skolą pripažinusiems mūsų laisvę, bet ir patiems prisiminti, kas mes buvome ir pagalvoti kas esame... “


Minėjime dalyvauja: Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininkas Raimundas KAMINSKAS, istorikas Zigmas TAMAKAUSKAS, Žaliakalnio seniūnas Bronius GIRDAUSKAS, Kauno miesto tarybos nariai.
Renginio vedėja Eglė VINDAŠIENĖ


Rengėjai: Žaliakalnio seniūnija, bendruomenės centras ,,Žaliakalnio aušra“, Kristaus Prisikėlimo parapijos  katalikių moterų sambūris, Kauno m. savivaldybės V.Kudirkos VB „Aušros“ padalinys

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021