Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Gyvenkime gerumu....(2010-06-23)

Paskelbta: 2010-07-08

Nors jau ir Joninių išvakarės, ir vasara senjorus išviliojo į sodybas ir kaimus, bet į trečiadienio popietę susirinko net keturiasdešimt. Visi kuo puikiausios nuotaikos, stalas pražydo rožėmis, kurios buvo padovanotos popietėje apsilankiusiam klebonui monsinjorui Vytautui Grigaravičiui.

Pirmiausia prisiminėme Amžinybėn išėjusį kanauninką Juozą Gražulį. Pagerbėme jo atminimą malda, o klebonas pasidalino prisiminimais. Senjorai dėkojo Dievui, kad teko sutikti ir pažinti kunigą Juozą Gražulį, klausyti, pabendrauti, kuris visus metus mums dalino savo širdies šilumą, visada buvo besišypsantis ir gyveno gerumu. Ir, regis, visus norėjo apglėbti ir apsaugoti nuo klystkelių. Klebonas , linkėdamas senjorams gražios vasaros, kvietė - „Gyvenkime gerumu“.
Taip pat pasveikinome su gimtadieniais birželio ir liepos mėnesiais gimusius. Juk susitiksime tik rugsėjo mėnesį. Linkėjimai , gėlės, šypsenos ir daina išties nuskaidrino visus. Taigi, kaip juokavome, senjorai užbaigė trečiuosius mokslo metus ir susitiksime rugsėjo pirmąją.

Pastebėjau, kad aplink bažnyčią išdygo daug žolių ir pakviečiau moteris, kurios gali, ateiti į talką. Birželio paskutinįjį trečiadienį ankstų rytą senjorės išravėjo visas žoles aplink mūsų Šventovę ir parapijos namus. Ačiū joms : Vidai Gailiūnienei, Marijai Aukselevičienei, Ramunei Ralytei, Stasei Bracevičienei, Zofijai Klinkevičienei, Birutei Bartkienei, Marijai Sadzevičienei, kurios nepabijojo karštos saulės ir keletą valandų šauniai padirbėjo.

                                                                           Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021