Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Fatimos Dievo Motinos statula vėl pas mus (2010-08-27)

Paskelbta: 2010-08-30

 

Tradiciškai paskutinį rugpjūčio penktadienį TFP (Tradicija, Šeima, Nuosavybė) delegacija atlydėjo į mūsų parapiją Fatimos Dievo Motinos statulą. Ją pasitiko gausiai susirinkę tikintieji.

Atvykusioji delegacija sugiedojo Vakarinę liturginių valandų maldą, o klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pravedė Švč. M. Marijos litanijos giedojimą.

Šv. Mišioms vadovavo mons. V. Grigaravičius, konselebravo vikaras kun. N. Šmerauskas ir alt. V. Aleksandravičius.


Įžangoje monsinjoras pakvietė melstis už tautą, kurių atstovai atlydėjo Dievo Motinos statulą, taip pat už vaikus, kuriems kitą savaitę prasidės naujieji mokslo metai.

Homilijoje kvietė visada žvelgti į Dievo Motiną Mariją, kuri yra nuolankumo, paklusnumo Dievui ir pasitikėjimo Juo pavyzdys.

Po šv. Mišių nemažas būrys vaikų kartu su tėveliais atskubėjo prie presbiterijos, jiems buvo suteiktas bažnytinis palaiminimas. Po to kunigai rankų uždėjimu laimino kiekvieną vaiką.

Dar apie valandą tikintieji meldėsi prie Švč. M. Marijos statulos, stengėsi paliesti ją, pabučiavimu išreikšti pagarbą ir meilę, prašė jos užtarimo pas Dievą.

                                                                               B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021