Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataru Algirdu Vaclovu Patacku (2010-09-26)

Paskelbta: 2010-09-28

 

Rugsėjo 26 d. į susitikimą su parapijiečiais klebonas mons. Vytautas Grigaravičiaus iniciatyva buvo pakviestas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Algirdas Vaclovu Patackas. Į susitikimą atėjo nedaug parapijiečių, matomai gražus savaitgalis daugelį nuviliojo į sodus, į miškus grybauti ar šiaip į gamtą pasigrožėti rudens vaizdais.

A. Patackas pokalbį pradėjo, primindamas 1949 metus, kaip apleistame Žemaitijos namelyje aštuoni vyrai pasirašė deklaraciją, kuri buvo labai svarbi. Tas tekstas tik dabar paskelbtas. Deklaracijoje buvo numatyta visa tai, ką padarė signatarai kovo 11-ąją. Tie vyrai buvo tikrieji signatarai, visi jie žuvo nuo okupantų rankų. Tai kas buvo padaryta kovo 11-ąją niekas nelaukė pasaulyje, tai buvo savotiškas akibrokštas. Toliau prelegentas palygino 1918-1938 metų dvidešimtmetį su dabartimi. Anuo metu Lietuva buvo suvargusi, neturtinga, tačiau buvo moraliai sveika, todėl per 20 metų Lietuva ekonomiškai atsigavo, pasivijo kai kurias vakarų valstybes.

1990 metais Lietuva taip pat nebuvo per daug turtinga, tačiau komunizmo idėjų sužalota. Šiuo metu Lietuva sunkiai serga, sunku įvardinti tą ligą. Ji duoda metastazes, vieną išpjovus, atsiranda kita.

Ateina nauji laikai ir atsiranda nauji priešai, daug rafinuotesni, nuožmesni, pavojingesni. Šiuo metu ypač pavojingas gindelizmas, naujausias puolimas prieš moralę, dorą, ypač šeimą. Lietuvoje įsteigtas „Lyčių lygybės institutas“ – vienintelis Europos Sąjungoje. Buvo numatytos trys kandidatės - Slovėnija, Slovakija ir Lietuva - visos trys katalikiškos. Ką tai reiškia? Arba esame rimtas „kaulas“ gerklėje, arba čia silpniausia vieta, kur lengvai galima sulaužyti sielą, sumaitoti pasaulį - toks gindelizmo tikslas.

Pradžioje veikia nekaltai, kovoja už lygias teise į darbą, užimamas pareigas ir t.t. tačiau tokių institucijų visai kitoks tikslas – įteigti, kad šeima yra blogis, draudžiama net vadinti motina, tėvu, propaguoja homoseksualų sugyvenimą kartu.
Gindelizmas daug pavojingesnis nei komunizmas, nes veikia per dorą. Ir visa tai eina iš Europos Sąjungos, kurios pradžia buvo suskurta krikščioniškais pagrindais – bendradarbiaujant kurti gėrį. Tačiau kokiu tai būdu įsibrovė vėžys, kuris greitai plinta, apimdamas valdančius postus, įsibraudamas į visas gyvenimo sferas. Laimė, kai priėjo prie įstatymų, padarė vieną klaidą – naudoti prievartą. Mūsų žmonės tam pasipriešino. Žinoma, darytume klaidą, jei sakytume - mums nereikia Europos Sąjungos. Reikia bendromis jėgomis gydyti vėžio virusą, pabėgus neįmanoma kovoti. Šioje sferoje dirbama, nes didžiausia bėda būtent yra ši.

Toliau vyko diskusija. Susirinkusieji klausė, kodėl gerb. A.Patackas nesibalotiruoja ? Į tai jis atsakė, kad Seimas – tai karas, o kiek gi gali žmogus kovoti. Ar į manoma pasiekti vienybę Seime? – normalu, kai vyksta idėjų kova. Čia nėra problemų, visada bus rasta bendra tiesa.  Buvo keliami klausimai dėl Afganistano, NATO, teisėsaugos, ekonomikos. Į visus klausimus prelegentas atsakė konkrečiai, trumpai ir aiškiai.

                                                                                         Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021