Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje –„Pasivaikščiojimas laiko gatve“ (2010-10-10)

Paskelbta: 2010-10-21

 

Taip paminėti pagyvenusių žmonių mėnesį kvietė Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnija ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys .

Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje po šv. Mišių susibūrė Žaliakalnio bendruomenės nariai, rašytojai, aktoriai, svečiai iš Vilniaus. Sekmadienio popietė skirta gyvenimo aštuoniasdešimtmetį pasitikusios Žaliakalnio poetės, rašytojos, nenuilstančios kultūros paveldo puoselėtojos Marijos Macijauskienės kūrybai.

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius palaimino parapijiečius, svečius. Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ vadovė Regina Markevičienė atvertė naujausią monumentalią knygą „Žingsnis po žingsnio“. Lyg priesaką čia esantiems, čia buvusiems, knygoje aprašytiems – prisiminti, atminti. Aktorių Kristinos Kazakevičiūtės ir Algirdo Pintuko perskaityti eilėraščiai, novelės - tyloje susikaupusius pavedėjo Marijos Macijauskienės ilgu ir sudėtingu ieškojimų, kūrybos ir gyvenimo keliu.

Jos kūrybą, nuo publikacijų laikraščiuose, žurnaluose, nuo pirmųjų eilėraščių knygų iki šios –aštuonioliktosios – esė knygos „Žingsnis po žingsnio“ apžvelgė rašytojas Laimonas Inis.

Visi, kas pažįsta šią moterį, su dėkingumu mena jos laiškus, jos nepaprastai šiltą bendravimą. Ją galima būtų palyginti su darbščiąja bitele aguonų lauke. O per aštuonias dešimtis to medaus tiek daug prikopta. Kalbant apie knygą – ji tarsi penki aruodai, pripildyti pačių geriausių grūdų. Tai – lyg kultūros istorijos vadovėlis: apie „Jaunimo gretų“, „Kauno tiesos“, „Nemuno“, „Gimtojo krašto“ redakcijose (kuriose dirbo) kolegas, apie iškilias asmenybes - menotyrininką Paulių Galaunę, tapytoją Antaną Gudaitį, apie rašytojus, po karo atsidūrusius anapus Atlanto. Tai ir savotiška enciklopedija, kurioje rasi išjaustas, suvoktas, per sielą perleistas žmonių gyvenimo istorijas. Iš vaikystės atsineštas darbštumas, iš Mamos – mokytojos- išmoktos pasakos, pirmieji sukurti eilėraščiai, iš Tėvo, miškų urėdo,pajaustas gamtos grožis.

Apie Marijos Macijauskienės vienuolika metų, atiduotų Maironio lietuvių literatūros muziejui, apie jaunų žmonių rengimą darbui, stiprybės, tolerancijos pamokas kalbėjo J.Grušo muziejaus vadovė Nijolė Majerienė.

Pabūti su muziejininke, literate Marija , nuo pat jaunystės iki dabar spindinčia dvasios grožiu, inteligencija, atvyko aktorė E.Žebertavičiūtė, artimieji, kolegos. Prisiminimų valandą kelius į pažinimą nuoširdžiai prisiminė garbioji viešnia.
O jie – gyvoji Marijos Macijauskienės atmintis, vis atgimstanti praeinant pro mažąją Prisikėlimo bažnytėlę, kurioje virė gyenimas, buvo vieta ir maldai, ir parapijiečių žodžiui, susitikimams.

Ją, Žaliakalnio šviesuolę, rudens gėlių žiedais ir šiltais žodžiais sveikino seniūnas Bronius Girdauskas, kolegos rašytojai, artimieji, linkėdami ilgiausių sveikatos metų, kurių taip reikia parašyti naujoms knygoms, laiškams...

                                                               Dalia Poškienė, 
                                       Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021