Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Malda atminkit... (2010-10-27)

Paskelbta: 2010-11-05

 

Paskutinis spalio mėnesio trečiadienis. Kaip ir kiekvienais metais jis skirtas artėjančioms šventoms dienoms - Visų Šventųjų šventei ir Vėlinėms. Šventieji atsiliepė į Dievo raginimą, į jį kviečiami atsiliepti ir visi. Tai mums ypač primena lapkričio 1-oji.

Juk visi šventieji mus kviečia patikėti Jėzumi, padeda mums ištverti užklupančias bėdas ir ligas, visas negandas, patiriamas žemiškame gyvenime. Vėlinės. Apie jas ypatingai jautriai kalbėjo senjorams kanauninkas kun. Robertas Pukenis.

Visus labai sujaudino jo parašytos eilės apie Vėlines: „Jau Vėlinės...Vėlyvo vakaro vilnis vilnija/ Lietuviškų smūtkelių, kryžių gėlą begalinę.../ Malda atminkit tuos, kurie galaktikoj keliauja...“ Bet kunigas savo eilėse primena ir apie gyvenimą Žemėje: “ Žydėkime gyvenimu, kol lemta žemėj degti,/ Gėrėkimės kaip Dievo žvaigždės mirga šviesią naktį,/ Gyvename ar mirštam, Viešpačiui – gyvenam, mirštam...“ Ar begalima pridurti prasmingesnių žodžių?

Nebe pirmą kartą mūsų popietėje apsilankė kanauninkas kun. Robertas Pukenis, bet šiemet lankysis kiekvieną mėnesį ir globos mus kaip pagyvenusių žmonių sambūrio Dvasios tėvas.Senjorai širdingai padėkojo kanauninkui ir nekantriai lauks naujų susitikimų.

                                                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021