Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2011 metų kalendoriaus „Marija, globok Lietuvą!“ pristatymas (2010-11-07)

Paskelbta: 2010-11-09

 

Lapkričio 7 d. po 18 val. šv. Mišių konferencijų salėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatė 2011 metų kalendorių „Marija, globok Lietuvą!“

Į salę susirinko nemažas būrys kunigų (net keletas buvo iš Vilkaviškio vyskupijos. Į susitikimą atėję žmonės, rankose laikydami įsigytus kalendorius, užpildė visą salę.
Renginį giesme „Kaip gera Marija tyliais vakarais“ pradėjo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos merginų ansamblis „Pastoralė“(vad. Nijolė Jautakienė).

 

Merginos giesmėmis, šlovinančiomis Švč. M. Mariją, užpildė intarpus tarp aktorės Doloresos Kazragytės ir vyskupo E. Bartulio, kurie pristatė kalendorių: aktorė skaitė Lacrimos nuostabius posmus skirtus Marijai; vyskupas pasakojo apie Marijos paveikslus, nufotografuotus įvairiose Lietuvos bažnyčiose.

 

Kalendoriaus kiekvienas mėnuo susideda iš trijų dalių: centre Švč. M. Marijos paveikslas, šone – Lacrimos eilės ir bažnyčia, kurioje yra šis paveikslas.

Kalendoriaus sausio mėnesio pristatymą vyskupas pradeda nuo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros Švč. Mergelės Marijos Dangaus Valdovės paveikslo. „Tegul Šiaulių Valdovė – Pasaulio valdovė pradeda mus globoti 2011 metais“ – kalbėjo vysk. E. Bartulis ir pristatymą užbaigia gruodžio mėnesiu - Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios Švč. M. Marijos Karmelio kalno Karalienės paveikslu.

 - „Metai eina į pabaigą ir Marija apkabina mus visus – Lietuvą, pasaulį ir veda link Jėzaus“- užbaigė kalendoriaus pristatymą vyskupas.

Aktorė D. Kazragytė kalendoriaus pristatymą baigė žodžiais: „Čia nuskambėjo nuostabios Lacrimos eilės, bet man nuostabesnės piemenėlio eilės: ‚Mažutėli mano vaikuti, jau vakaras, eik pailsėti!”.

Pabaigoje, vyskupo paraginti, visi sugiedojo „Marija, Marija“ ir „Dėkoju, Dieve Tau!”.

Dėka vyskupo E. Bartulio sužinojome daug įdomaus apie Švč. M. Marijos paveikslus Lietuvos bažnyčiose, jų istorinę vertę.
          Jūsų Ekscelencija, nuoširdus ačiū Jums už puikią dovaną Lietuvos žmonėms.

                                                                                   Birutė VasylienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021