Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2010-11-14)

Paskelbta: 2010-11-17

Jis labai mylėjo Lietuvą...

Lapkričio antrąjį sekmadienį šiltai pasveikino vikaras Nerijus susirinkusius konferencijų salėje po šv. Mišių. Jis sakė, kad tikėjimo šviesa gyva visur , kur susiburiama pažinti mums Dievo suteiktas malones, kur susiburiama pabūti žmogiškojo džiaugsmo ir kūrybos bendrystėje. Juk kiekviena bendrystė, kaip pabrėžė vikaras, yra Dievo grožio išraiška, kurią reikia suprasti, priimti ir ja džiaugtis.

Ši išraiška stipriai suspindo tą valandą. Suspindo dviejų menininkų dėka. Nebe pirmą kartą projekte „Dialogas – Žodis ir Spalva“ dalyvauja aktorius Saulius Bagaliūnas ir kiekvieną kartą jis nustebina, apstulbina. Taip atsitiko ir šį kartą. Aktorius tarsi atvedė į susirinkusiųjų tarpą poetą Adomą Mickevičių. Skaitė ne tik šio romantiko kūrybą, bet ir pasakojo apie Adomo Mickevičiaus asmenybę, atskleisdamas tai, ko daugeliui lietuvių stokoja – didžios meilės Lietuvai. Kiek daug poeto kūryboje ilgesio Lietuvai, kai buvo ištremtas, kiek daug pasididžiavimo Lietuva... Tai jaudina, tai sužadina tokius pamąstymus , kad net graudu, jog didis poetas, nebūdamas lietuvis, rašęs beveik prieš du šimtus metų, išties buvo pats didžiausias lietuvis, visa savastimi mylėjęs Lietuvą. Suklusę klausėmės Sauliaus Bagaliūno ir dėkojome už retai pasitaikančią tokią prasmingą valandą.

Parodų salėje tekstilės grupė „Esame“ surengė prieš metus Amžinybėn išėjusios tekstilininkės Rūtos Luckienės darbų parodą. Jos minimalistiniai darbai tarsi pralenkė laiką ir išliko kaip neįkainiojama vertybė, kuria galima džiaugtis ir grožėtis.
                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021