Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kanauninko kun. Juozo Gražulio penkių mėnesių po mirties paminėjimas (2010-11-20)

Paskelbta: 2010-11-23

 

Lapkričio 20 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius su grupele parapijiečių dalyvavo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčios 20-čio ir ją stačiusio a.a. klebono kan. Juozo Gražulio penkių mėnesių po mirties minėjime.

Šv. Mišiose dalyvavo būrelis bažnyčios patarnautojų, keletas Kauno kunigų seminarijos klierikų, Vilkaviškio vyskupijos kunigai, jų tarpe prelatas kan. Juozas Pečiukonis, šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Darius Vasiliauskas, Kauno šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kun. Artūras Kazlauskas , Kauno m. dekanas, mons. Vytautas Grigaravičius ir Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, kuris vadovavo Eucharistijos liturgijai.

Homiliją vyskupas pradėjo klausimu: „Kas yra parapija? Tai bendruomenė, mažytė krikščioniškojo pasaulio dalis. Nuo to, koks yra parapijos klebonas, kaip sugeba suburti bendruomenę, priklauso tikinčiųjų dvasinis gyvenimas, jų sąmoningas dalyvavimas Gyvosios Bažnyčios statyme.

Minit šios bažnyčios 20-metį, su meile prisimename kanauninką Juozą, kuris nepaprastai jautriai, su meile žvelgė į kiekvieną pas jį atėjusį. Buvo dosnus visiems, dalindamas ne tik savo širdies dvasinius lobius, bet ir materialiai padėdamas prašantiems“.

Po šv. Mišių vyko kanauninko Juozo draugų koncertas, kurį parengė kun. Artūras Kazlauskas. Aktorius Egidijus Stancikas skaitė a.a. kan. Juozo mintis, pasisakymus iš laikraščių, homilijų.

Prisiminimais dalijosi solistai Judita Leitaitė ir Mindaugas Jankauskas. Jie atliko mėgstamus a.a. kan. Juozo kūrinius.

Po koncerto artimiausieji draugai ir grupelė tikinčiųjų aplankė šventoriuje gėlėse ir žvakių šviesoje skendintį kapą. Čia dar kartą buvo šiltai prisimintas kun. Juozas.

                                                                              Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021