Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

2010 m. – Padėkos už laisvę metai. Akimirkos iš parapijos gyvenimo (Foto albumas)

Paskelbta: 2010-11-26

Sutvirtinimo sakramentas ir Pirmoji šv. Komunija

 

Atlaidų procesija ir Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai" Vilniuje

Sutaikinimo pamaldos ir pelenų diena

Velyknaktis

Sekmadienio popietės

Padėkos už laisvę metų užbaigimas ir Tautos šventovės 6-sios konsekravimo metinės

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021